Ontmoetingsdagen

De VCWI organiseert jaarlijks een studiedag voor de professionals wetenschappelijke integriteit. CWI-secretarissen, -leden en -voorzitters, beleidsmakers en andere vertegenwoordigers van de Vlaamse onderzoeksinstellingen komen er samen om elkaars beleid beter te leren kennen en te leren van elkaars good practices.

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Publieksevent 2021

Op vrijdag 22 oktober 2021 ging Research Integrity in Belgium door. In de voormiddag maakte afscheidnemend voorzitter André Van Steirteghem de stand van het landschap op, debatteerden beleidsmakers en werd de VCWI formeel hersamengesteld. In de namiddag werd de Conseil Supérieur pour l'Intégrité Scientifique boven de doopvont gehouden.

PDF icon Voordracht André Van Steirteghem: stand van het landschap wetenschappelijke integriteit anno 2021

Studiedag 2020

Door de COVID-pandemie organiseerde de VCWI uitzonderlijk geen studiedag.

Studiedag 2019

Besloten themadag over vertrouwenspersonen en bemiddeling bij gevallen van wetenschappelijke integriteit.

Studiedag 2018

Op 12 oktober 2018 organiseerde de VCWI de vierde besloten studie(namid)dag over wetenschappelijke integriteit. De voorzitter maakte een stand op na vijf jaar VCWI en de universiteit brachten verslag uit, enerzijds van hun CWI-werking, anderzijds over Research Data Management. Van de discussie is geen verslag beschikbaar. De presentaties zijn hier gepubliceerd met toestemming van de auteurs.

PDF icon Programma en deelnemerslijst

Interuniversity symposium 2017 "When research integrity gets challenged"

Op 18 oktober 2017 ging het derde interuniversitaire symposium rond wetenschappelijke integriteit door, een organisatie van de VCWI samen met de vijf Vlaamse universiteiten. Meer info.

PDF icon Programma en deelnemerslijst

Studiedag 2016

Op 30 november 2016 vond de derde studiedag over wetenschappelijke integriteit plaats. Een keynote werd gebracht door Liz Wager, die sprak over de rollen van instellingen en van wetenschappelijke tijdschriften. Voor het eerst gaven de wetenschappelijke instellingen van de Vlaamse Overheid een presentatie van hun beleid. Van de discussie is geen verslag beschikbaar. De presentaties zijn hieronder te downloaden met toestemming van de auteurs.

PDF icon Programma en deelnemerslijst

Studiedag 2015

Op 28 oktober 2015 vond de tweede studiedag over wetenschappelijke integriteit plaats. Het thema promotie en preventie werd door de keynote van prof. Kees Schuyt vorm gegeven. Verschillende onderzoeksinstellingen gaven een update van hun beleid. Van de discussie is geen verslag beschikbaar. De presentaties zijn hieronder te downloaden met toestemming van de auteurs.

PDF icon Programma en deelnemerslijst

Studiedag 2014

Op 22 oktober 2014 vond de eerste studiedag plaats over wetenschappelijke integriteit, waarop de verschillende universiteiten en andere onderzoeksinstellingen in Vlaanderen hun beleid en procedures hebben gepresenteerd, gevolgd door discussie en overleg tussen de stakeholders. Die werd op initiatief van de VCWI georganiseerd om in te gaan op een algemene vraag om de procedures te vergelijken om meer afstemming te vinden. Ook de Academiën en de fondsagentschappen FWO en IWT waren op dit overleg vertegenwoordigd. De presentaties die ze hebben gegeven, zijn hieronder te downloaden met hun toestemming.

PDF icon Programma en deelnemerslijst