Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit

De Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) geeft een tweede advies over klachtendossiers inzake wetenschappelijke integriteit aan Vlaamse onderzoeksinstellingen. Als Vlaamsbreed platform voor wetenschappelijke integriteit kan ze ook algemene adviezen geven. De VCWI werd ingesteld op 7 oktober 2013 en is gehuisvest in de KVAB, die er het secretariaat van verzorgt.

Taken van de VCWI

Voor de behandeling van klachtendossiers is de VCWI een tweedeadviesorgaan. Wie een vermeende inbreuk op wetenschappelijke integriteit wil melden, moet eerst een klachtenprocedure opstarten in de instelling van de vermeende pleger. De Vlaamse universiteiten en andere onderzoeksinstellingen hebben hiervoor een uitgewerkte procedure. Wie bij de VCWI een tweede advies wenst te vragen, vindt alle info op de pagina Tweede advies op meldingen, inclusief het reglement van de VCWI.

De VCWI heeft ook een algemene adviesfunctie. Onderzoeksinstellingen kunnen de Vlaamse Commissie om algemeen advies vragen, bijvoorbeeld over standaarden of beleidsmaatregelen. Ook kan de VCWI adviezen uitbrengen op eigen initiatief. Zo draagt ze bij tot de uniforme behandeling van kwesties in verband met wetenschappelijke deontologie en de sensibilisering rond deze problematiek.

Eens per jaar brengt de VCWI al wie in Vlaanderen professioneel met wetenschappelijke integriteit is verbonden, samen op een ontmoetingsdag. Op die manier vormt ze een platform waar beleidsmakers, CWI-voorzitters en stafmedewerkers van de onderzoeksinstellingen kunnen netwerken en van elkaar ervaringen leren. De ontmoetingsdagen zijn op uitnodiging, maar de presentaties worden gepubliceerd. Op 18 oktober 2017 ging het derde interuniversitair symposium over wetenschappelijke integriteit door: When research integrity gets challenged.

En verder ...

Zo globaal als wetenschap vandaag is, zo globaal is wetenschappelijke integriteit. Verderop leest u meer over wetenschappelijke integriteit en de (internationale) context ervan.

De Vlaamse Commissie is samengesteld uit negen leden en wordt bijgestaan door een juridisch adviseur en secretaris. De voorzitter is prof. Gert Storms. De samenstellingswetten worden beschreven in het reglement.

Elk jaar brengt de VCWI verslag uit over haar werkzaamheden in een jaarverslag. In deze jaarverslagen worden ook de behandelde dossiers beknopt (en geanonimiseerd) besproken.

De werkzaamheden van de VCWI worden gemonitord door een comité van toezicht, waarin de stichtende leden zijn vertegenwoordigd. De taken van het comité van toezicht worden beschreven in het reglement.

Aangesloten instellingen

De organisaties die samen tot oprichting van de VCWI overgingen zijn:

 • Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB)
 • Koninklijke Academie van België voor Geneeskunde (KAGB)
 • Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), alsook toenmalig IWT
 • KU Leuven
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Hasselt
 • Vrije Universiteit Brussel

Na de oprichting hebben ook de volgende onderzoeksinstellingen zich aangesloten:

 • Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO)
 • imec
 • Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)
 • Flanders Make
 • Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
 • Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
 • Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Vlaams Instituut voor de Zee
 • Plantentuin Meise
 • Hogeschool Gent
 • Vlerick Business School

Al deze instellingen hebben het reglement van de VCWI goedgekeurd en verklaard rekening te houden met de adviezen van de VCWI in hun besluitvorming. Meer over deze instellingen.

English version of this website will follow soon. Until then: machine translation.