Algemeen advies

De VCWI is mede opgericht om het landschap wetenschappelijke integriteit in Vlaanderen te harmoniseren. Daartoe kan ze algemene adviezen geven aan de onderzoeksinstellingen, zowel op hun eigen vraag als op eigen initiatief. Het reglement van de VCWI: "De VCWI is bevoegd voor het adviseren over algemene kwesties in verband met wetenschappelijke integriteit, op eigen initiatief of op vraag van wetenschappelijke instellingen."

Wanneer onderzoeksinstellingen aspecten van hun onderzoeksbeleid veranderen, kunnen zij bijvoorbeeld aan de VCWI vragen hoe zij de impact op wetenschappelijke integriteit inschatten.

Vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen kunnen hun adviesvragen vormvrij aan de VCWI richten.

Uitgebrachte algemene adviezen